Valmistuksen tulevaisuus on 3D-tulostuksessa

3D-tulostustekniikka on ollut olemassa jo jonkin aikaa, mutta vasta hiljalleen siitä on tulossa yhä enemmän valtavirtaa. Toimiva ja suhteellisen edullinen 3d-tulostin on nykyisin niin yritysten kuin kuluttajienkin saatavilla. Koska 3D-tulostuksen avulla voidaan tulostaa kolmiulotteisia esineitä digitaalisesta tiedostosta, sen potentiaaliset käyttökohteet ovat käytännössä rajattomat.

3D-tulostin teollisessa käytössä
Kuvassa suurikokoisempi BCN3D Epsilon 3D-tulostin ammattikäytössä

3D-tulostus muuttaa ja mullistaa valmistuksen

3D-tulostustekniikka on ollut olemassa jo jonkin aikaa, mutta vasta hiljalleen siitä on tulossa yhä enemmän valtavirtaa. Toimiva ja suhteellisen edullinen 3d-tulostin on nykyisin niin yritysten kuin kuluttajienkin saatavilla. Koska 3D-tulostuksen avulla voidaan tulostaa kolmiulotteisia esineitä digitaalisesta tiedostosta, 3D-tulostuksen potentiaaliset käyttökohteet ovat käytännössä rajattomat.

Yksi 3D-tulostuksen kiinnostavimpia ulottuvuuksia on sen potentiaali mullistaa tuotteiden valmistaminen. Perinteisesti valmistus on ollut lineaarinen prosessi, jossa raaka-aineet muutetaan valmiiksi tuotteiksi useiden vaiheiden avulla. Tästä poiketen 3D-tulostimen avulla tuotteita on mahdollista valmistaa yhdessä jatkuvassa prosessissa. Tämä voi vähentää huomattavasti valmistukseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia sekä lisätä joustavuutta ja räätälöintiä valmistusprosessissa.

3D-tulostaminen on myös paljon kustannustehokkaampaa kuin perinteiset valmistusmenetelmät. Koska esineet rakennetaan kerros kerrokselta, materiaalihukkaa syntyy hyvin vähän. Ja jos suunnittelussa tai valmistusprosessissa on virheitä, ne voidaan helposti korjata aloittamatta alusta.

Kolmiulotteisen tulostuksen lähes rajattomat mahdollisuudet

Näinä päivinä on jo monia esimerkkejä yrityksistä, jotka käyttävät 3D-tulostusta tuotteiden valmistamiseen tehokkaammin ja vähemmän jätettä tuottaen. Lääketieteen alalla lääkärit käyttävät 3D-tulostimia luodakseen räätälöityjä proteeseja ja implantteja, jotka sopivat täydellisesti kunkin potilaan kehoon. Muotialalla suunnittelijat käyttävät 3D-tulostimia prototyyppien ja uniikkikappaleiden luomiseen. Elintarviketeollisuudessa ravintolat käyttävät 3D-tulostimia monimutkaisten jälkiruokien ja muiden ruokien luomiseen.

Kun 3D-tulostustekniikka kehittyy edelleen, sitä käytetään entistä laajemmin mitä erilaisempien tuotteiden valmistamiseen. Yhä useammat yritykset ottavat tämän teknologian käyttöön luodakseen parempia tuotteita nopeammin ja edullisemmin. Lisäksi kun kuluttajat tutustuvat 3D-tulostettuihin tuotteisiin, he osaavat vaatia enemmän tuotteita, jotka on valmistettu tällä innovatiivisella tekniikalla.

Jos suunnittelet 3D-tulostimen hankintaa tai tarvitset 3D-tulostuspalvelua, tutustu tarjontaamme ja ota meihin yhteyttä. Jos tarvitset apua laitteen valinnassa tai muussa 3D-tulostamiseen liittyvässä asiassa, olemme täällä sinua varten.